Afbeelding invoegen

                                                                                      HEALING


Ik start eerst met een gesprek en gaan dan pas behandelen waar het probleem zit .
Het kan zowel lichamelijk emotionele of psychische klacht zijn.
Daarna ga je op de behandeltafel liggen op je rug , liefst geen spannende kleren ( doorstroming ) alleen de schoenen gaan uit .( vrouwen krijgen een dekentje over het lichaam uit respect voor hun lichaam )
Ik raak je lichaam aan indien het nodig is om de energie extra zijn werk te laten doen .
De helende energie stroom door je lichaam binnen , zodat de Healing kan ontstaan waar de blokkade is .
Wij Helen het ganse lichaam .
Het is belangrijk als je iets voelt dat je dat dan niet tegen houd en u lichaam te ontspannen .


Voor wie is Healing geschikt?  
Healing is in principe voor ieder mens geschikt, er is geen eis aan leeftijd of gezondheid voor de toepassing van Healing. Wel is het zo dat er binnen deze hele brede doelgroep specialisaties zijn. Zo vraagt het werken met kinderen om een andere aanpak dan het werken met stervenden en heeft het werken met psychiatrische patiënten ook weer een hele andere dynamiek dan het werken met mensen in het kader van persoonlijke groei. De specialisatie wordt veelal ingegeven door de persoonlijkheid van de healer en zijn opleidings- en ervaringspakket.  

 

1.  Biedt Healing ondersteuning bij genezingsprocessen van lichamelijke ziekten?  
Ja, in geval van lichamelijke ziekte kan Healing ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn:   Ondersteuning bij ingrijpende medische behandelingen, zoals begeleiding voor, tijdens en na operaties, chemotherapie en bestraling; het resultaat van Healing ligt dan op het vlak van pijnverlichting, bevorderen van herstel en het verkorten van de hersteltijd, alsmede het inzicht verwerven in de betekenis en acceptatie van de ziekten in je leven. Ondersteuning bij chronische ziektes zoals me, ms, rsi of reuma. Het resultaat van Healing ligt dan op het vlak van pijn verlichting, versoepeling van het lichaam en verbetering van de algehele conditie, alsmede ook weer het inzicht verwerven in de betekenis en de acceptatie van de ziekte in je leven. Ondersteuning bij acute situaties, zoals ongelukken, stervensprocessen en andere traumatiserende omstandigheden. Het resultaat van Healing ligt dan op het vlak van ondersteuning in het moment, stabilisatie, kalmering en voorbereiding op het medische proces.  

 

2.    Biedt Healing ondersteuning bij genezingsprocessen van geestelijke aandoeningen?  
Ja, in geval van geestelijke ziekte kan Healing ook ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn:   Ondersteuning bij burn-out; het resultaat van healing is dan gericht op het hervinden van de innerlijke levenskracht en de fysieke vitaliteit. Het leren omgaan met en verminderen van fobieën, crisissituaties, verslavingen, eetstoornissen en depressies. Ondersteuning bij rouwverwerking of stervensbegeleiding. Ondersteuning bij traumaverwerking, zoals seksueel misbruik en oorlogstrauma’s. Het resultaat van Healing ligt op het hervinden van balans, verwerking en integratie.  

 

3.    Biedt Healing ondersteuning bij persoonlijke groei?  
Ja, in geval van persoonlijke groei geeft Healing ondersteuning aan het algemene, persoonlijke proces van ontwikkeling. Voorbeelden zijn: Wie ben ik? Wat wil ik? Het helpt om het onbewuste, onontgonnen gebied in jezelf te verkennen en verdrongen levenskracht vrij te maken  

 

4.    Wat is Healing niet?  
‘Healing’ heeft voor veel mensen iets magisch. De healer werkt met energie en de spirituele wereld en wordt daarom vaak geassocieerd met wonderen. Zeker in het geval van terminale ziektes komen mensen, die in het reguliere circuit zijn uitbehandeld, in de laatste fase van hun ziekte naar een healer met de hoop dat de healer hen kan redden. Vaak is dat ijdele hoop. Een healer is geen tovenaar! Een healer kan een cliënt in zijn proces naar beste kunnen begeleiden, maar Healing betekent geen garantie voor genezing. Er zijn wel wondergenezingen bekend in de wereld, maar evenals in de reguliere sector zijn dat de uitzonderingen op de regel.  

 

5. Hoe lang duurt een behandeling?  
Een Healing duurt gemiddeld een tot twee uur, waarin de healer vanuit verschillende lagen van bewustzijn en op verschillende dimensies van energetische werkelijkheid werkt. Daarbij gebruikt hij woorden, klanken, gewaar zijn, handen en werkt met behulp van gewone en buitenzintuiglijke waarneming.  

 

6. Wat gebeurt er bij het eerste bezoek?  
Tijdens het eerste bezoek wordt er een intake formulier ingevuld, waarin de achtergrond en huidige klachten van de cliënt worden vastgelegd. In een kort gesprek wordt ingegaan op de reden van komst . De healer verzamelt tijdens dit interview informatie over de belangrijkste problemen en let hierbij op o.a. lichaamsbouw, lichaamstaal, taal- en energiegebruik. Vervolgens zal de healer de cliënt vragen zijn/haar schoenen uit te doen en op de behandelbank plaats te nemen. De cliënt hoeft geen andere kledingstukken te verwijderen.  

 

7. Hoe verloopt een behandeling?  
Na de kennismaking en intake zal de healer zich kort voorbereiden en dan de handen op de voeten van de cliënt plaatsen en energie laten stromen. De healer zal langzaam omhoog werken op het lichaam en zijn/haar handen op belangrijke energieposities plaatsen. Afhankelijk van wat er tijdens het gesprek of tijdens de Healing naar boven komt worden verschillende Healing technieken toegepast gericht op het schoonmaken, opladen en balanceren van het energetisch veld en het herstellen van verstoringen in de verschillende dimensies. De healer stemt hiervoor zijn/haar energie veld af op dat van de cliënt om verstoringen en blokkades te traceren en waar mogelijk op te lossen. Hierbij fungeert de healer als kanaal voor energie en bewustzijn. De cliënt ontwikkelt inzicht in zijn eigen leven en levenspatronen en leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor wordt een proces van fysieke, psychische en spirituele ontwikkeling op gang gebracht, dat altijd is gericht op een verbetering van het welzijn van de cliënt.  

 

8. Raakt de healer altijd het lichaam aan?  
Nee. Het kan ook gebeuren dat de healer het lichaam nauwelijks aanraakt en alleen in de nabijheid van het lichaam werkt.  

 

9. Wat gebeurt er met mijn energie tijdens en na een behandeling?  
Tijdens de Healing observeert de healer welk effect de Healing heeft op het energieveld en tegelijkertijd reguleert de healer zijn/haar eigen veld. Naarmate de Healing vordert wordt het effect sterker. De hersenen van de cliënt gaan over in alfa golven (8Hz), de z.g. Healing toestand. Er wordt steeds meer energie aan het energiesysteem van de cliënt toegevoegd en tegen de tijd dat de healer aan alle niveaus van het energiesysteem heeft gewerkt en de Healing afrondt bevindt de cliënt zich over het algemeen in een diepe staat van ontspanning. Na de Healing wordt de cliënt geadviseerd nog een paar minuten op de behandeltafel te blijven liggen om het energieveld te laten stabiliseren en de Healing te integreren. Gemiddeld werkt een Healing zeker nog 24 tot 36 uur door en kan de cliënt zich gedurende deze tijd ‘anders’ voelen dan gebruikelijk. De lange termijneffecten van een Healing verschillen van geval tot geval. Vaak zijn meerdere sessies over een periode aan te bevelen.

 

Het is een aanrader na een behandeling van water te drinken , zodat de afvalstoffen uit u lichaam kunnen.
Wil u graag een behandeling neem gerust contact met mij op .

Engelen Healing
Universele Healing
Healing met lichtinstrumenten
Healing op afstand

Healing via foto
Reiki

Prijs 45 €
 
HEALING FREDDY Oudestraat 8 3520 Zonhoven Ten Eikenen - Kolveren G.S.M. 0032 (0) 475/387846